79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,8% (94,7) 30,9% (72,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 85,8% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,1% (96,3) 96,3% (89,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 29,3% (90,5) 41,4% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 54,3% (94,7) 49,6% (85,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (86) 96,0% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 30,6% (72) 51,8% (71,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 73,2% (77,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 29,8% (69) 52,5% (73,7) 25,8% (94,1%) 11,1% (5,9%)
2016 72,4% (85) 85,2% (83,8) 21,7% (93,3%) 7,9% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 16,9% (73) 34,1% (66,3) 15,7% (96,2%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 59,1% (78,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 56,3% (77,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 22,0% (77) 27,6% (74,5) 33,1% (96,3%) 28,7% (3,7%)
2016 38,4% (80) 42,8% (77,7) 26,8% (96,3%) 23,2% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: