79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,2% (90,5) 41,4% (63,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 10,4% (88,4) 5,2% (48,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 51,7% (86,3) 25,8% (56,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 25,1% (84,7) 31,4% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96,5% (95,8) 81,9% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,8% (76) 88,1% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,6% (74) 96,3% (74,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,9% (59) 27,2% (52,6) 46,6% (92,9%) 100% (0%)
2017 29,8% (56) 35,6% (55,5) 45,4% (93,3%) 100% (0%)
2016 92,0% (82) 80,6% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,4% (75) 55,9% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,7% (70) 34,8% (63,4) 35,9% (96%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 42,4% (64,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 45,1% (74) 33,8% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,3% (81) 88,5% (79,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: