79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (97,4) 82,7% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,8% (96,9) 13,8% (66,2) 6,7% (90%) 6,2% (10%)
2018 21,6% (88,4) 22,0% (67,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 54,6% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 30,8% (92,6) 31,6% (82,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 64,6% (72,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 19,2% (68) 22,8% (61,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 72,6% (78) 60,5% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 59,6% (78) 70,7% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,7% (90) 88,2% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,0% (81) 66,7% (79,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 14,2% (72) 8,3% (60,6) 10,2% (92,9%) 5,5% (7,1%)
2018 49,6% (80) 41,7% (74,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 50,8% (82) 39,8% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 76% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: