79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 55,1% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88% (99,5) 91,6% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,9% (87,4) 15,9% (64,8) 4,1% (83,3%) 3,7% (16,7%)
2017 95,6% (96,9) 96,0% (93,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 30,8% (92,6) 65,8% (88,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 51,0% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 65,3% (81) 73,1% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,4% (86) 84,7% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 52,5% (76) 60,6% (75,9) 13,1% (88,9%) 13,1% (5,6%)
2016 70,4% (84) 52,2% (76,2) 23,6% (93,8%) 9,9% (6,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 75,9% (85) 72,3% (80,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 72,8% (81,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 35,3% (72,7) 8,7% (90%) 7,1% (10%)
2017 78,0% (86) 76,4% (84,4) 38,2% (96,8%) 32,7% (3,2%)
2016 77,2% (85) 81,2% (84,2) 26,8% (96,3%) 23,2% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: