41-45-M/01 Mechanizace a služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: