41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: