64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,8% (66,3) 51,1% (21,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 39,4% (59,0) 21,8% (11,6) 15,9% (40%) 4,1% (60%)
2018 79,7% (67,4) 69,3% (28,4) 89,2% (83,3%) 67,0% (16,7%)
2017 12,3% (28,4) 11,9% (1,1) 1,8% (0%) 2,7% (75%)
2016 48,4% (55,3) 56,7% (31,2) 74,2% (70%) 68,2% (20%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 91,2% (55) 93,0% (47,4) 88,6% (70%) 59,6% (20%)
2016 83,8% (42) 83,8% (33,8) 89,4% (62,5%) 47,9% (25%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 2,9% (30,5) 2,9% (2,4) 11,8% (0%) 61,8% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,7% (48) 76,5% (30,6) 80,4% (77,8%) 100% (0%)
2019 73,9% (55) 67,5% (30,4) 26,9% (38,5%) 5,6% (53,8%)
2018 31,6% (47) 20,3% (16,1) 71,7% (64,3%) 65,8% (14,3%)
2017 100% (86) 98,8% (66,4) 67,1% (60%) 17,3% (40%)
2016 7,9% (40) 30,3% (24,7) 10,6% (27,3%) 55,1% (22,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: