79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,7% (92,6) 18,5% (66,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 7,1% (93,7) 5,3% (60,0) 9,3% (92,3%) 100% (0%)
2018 13,1% (86,3) 13,9% (64,1) 20,4% (93,8%) 20,4% (6,3%)
2017 34,5% (91,6) 14,5% (71,6) 21,7% (93,8%) 20,9% (6,3%)
2016 54,3% (94,7) 53,4% (86,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,6% (60) 24,2% (51,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 73,7% (82) 77,3% (79,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 4,4% (50) 2,0% (39,0) 6,4% (80%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,6% (80) 45,4% (71,9) 8,0% (94,7%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 55,9% (77,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,8% (81) 59,5% (78,3) 18,3% (94,1%) 14,7% (5,9%)
2017 38,2% (81) 42,5% (78,4) 26,8% (95,7%) 22,4% (4,3%)
2016 17,2% (76) 38% (76,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: