23-52-H/01 Nástrojař
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: