82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 46,7% (81,1) 40% (40,6) 44% (92,2%) 100% (0%)
2019 38,3% (76,8) 36,7% (35,4) 63,3% (90,9%) 61,7% (4,5%)
2018 26,8% (64,2) 26,8% (31,3) 46,5% (78,2%) 47,9% (10,9%)
2017 44,9% (69,5) 49,3% (47,3) 66,7% (87,5%) 62,3% (7,5%)
2016 32,3% (69,5) 46,2% (49,7) 40% (78,2%) 61,5% (7,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 50% (34) 50% (22,3) 50% (25%) 16,7% (75%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,7% (59) 74,7% (41,9) 57,3% (80,8%) 100% (0%)
2019 60,5% (58) 47,4% (38,3) 90,8% (93,5%) 64,5% (4,3%)
2018 50,7% (58) 40,8% (34,2) 33,8% (67,8%) 38,0% (15,3%)
2017 46,4% (58) 58,0% (48,7) 62,3% (82,9%) 60,9% (7,3%)
2016 60% (62) 81,5% (53,1) 61,5% (82,1%) 61,5% (7,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: