43-41-M/01 Veterinářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60% (76,8) 61,4% (37,4) 64,3% (93,8%) 100% (0%)
2019 52,5% (77,9) 62,3% (35,7) 77,0% (92,3%) 62,3% (5,1%)
2018 40,6% (61,6) 46,4% (29,8) 31,9% (63,2%) 33,3% (22,8%)
2017 59,7% (66,3) 70,1% (44,0) 56,7% (78,7%) 46,3% (14,9%)
2016 7,4% (49,0) 8,8% (20,2) 30,9% (64,1%) 48,5% (12,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (44) 75,7% (31,7) 75,7% (72,7%) 100% (0%)
2019 42,9% (34) 51,4% (21,9) 40% (46,2%) 48,6% (7,7%)
2018 70,3% (34) 81,1% (34,2) 70,3% (46,7%) 18,9% (33,3%)
2017 38,1% (34) 50% (23,7) 45,2% (46,7%) 47,6% (13,3%)
2016 91,8% (47) 95,9% (43,5) 93,9% (75%) 34,7% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,8% (55) 66,7% (34,8) 56,9% (78,6%) 100% (0%)
2019 55,4% (56) 51,4% (32,3) 63,5% (78,8%) 63,5% (5,8%)
2018 58,9% (56) 53,4% (31,4) 28,8% (62,5%) 27,4% (25%)
2017 46,5% (54) 59,2% (41,9) 40,8% (69,4%) 47,9% (14,5%)
2016 48,6% (57) 32,9% (36,2) 61,4% (76,6%) 47,1% (14,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: