23-41-M/01 Strojírenství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 61,1% (55,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 32,0% (87,4) 19,9% (41,2) 63,0% (94,1%) 60,2% (5,9%)
2018 55,7% (81,1) 56,6% (54,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,5% (83,7) 70,7% (68,4) 53,0% (85,7%) 43,3% (14,3%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,8% (37) 22,6% (23,8) 32,8% (75%) 100% (0%)
2019 8,7% (32) 23,5% (15,6) 15,4% (50%) 100% (0%)
2018 26,1% (38) 19,9% (28,2) 26,7% (50%) 100% (0%)
2017 18,6% (36) 32,0% (36,8) 9,3% (33,3%) 9,3% (33,3%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,7% (52) 54,9% (40,5) 83,5% (93,8%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 56,7% (40,6) 50,9% (82,6%) 68,8% (4,3%)
2018 83,7% (64) 74,0% (43,6) 93,8% (94,1%) 100% (0%)
2017 38,8% (57) 57,1% (48,5) 55,8% (80%) 26,3% (20%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: