79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (94,2) 32,1% (73,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 16,9% (95,8) 25,3% (70,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 48,6% (91,6) 45,3% (75,0) 18,4% (93,1%) 18,0% (6,9%)
2017 17,3% (89,0) 16,9% (74,1) 30,1% (96%) 29,3% (4%)
2016 30,8% (92,6) 26,5% (79,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,9% (87) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 96,4% (92) 93,3% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,5% (72) 4,2% (0) 21,1% (94,7%) 100% (0%)
2017 66,7% (80) 37,4% (69,6) 24,2% (93,8%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 64,0% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 83,9% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 49,6% (76,2) 29,0% (95,9%) 21,4% (4,1%)
2017 66,5% (84) 57,1% (80,9) 40,2% (97,6%) 34,6% (2,4%)
2016 60% (82) 46% (78,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: