79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 16,1% (90,5) 31,3% (59,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 61,3% (89,5) 47,2% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 63,8% (92,1) 51,2% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 2,0% (34) 1,0% (29,6) 3,5% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 10,1% (65) 10,5% (53,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 18,9% (70) 11,6% (59,8) 22,9% (93,1%) 100% (0%)
2016 10,7% (68) 13,7% (57,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: