79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,8% (94,7) 72,4% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 67,5% (95,8) 62,7% (66,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,6% (92,6) 83,5% (72,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,5% (91,6) 70,1% (78,8) 39,5% (96,8%) 36,9% (3,2%)
2016 82,7% (93,7) 83,9% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,8% (80) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 71,3% (71) 78,7% (65,5) 38,8% (96%) 13,8% (4%)
2018 75,7% (69) 88,3% (71,5) 59,2% (96,2%) 100% (0%)
2017 74,6% (68) 64,9% (63,9) 55,6% (95,8%) 100% (0%)
2016 84,1% (78) 76,6% (71,6) 58,2% (97,1%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,1% (82) 95,2% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 86,2% (75,4) 59,1% (98,9%) 43,5% (1,1%)
2018 95,2% (82) 94,5% (78,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 75,6% (76,4) 54,5% (97,8%) 44% (2,2%)
2016 91,9% (82) 86,7% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: