79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,2% (98,4) 94,2% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 59,6% (97,9) 43,1% (75,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 59,6% (93,2) 50,2% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 75,1% (88,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 85,9% (96,9) 87,2% (92,3) 100% (100%) 100% (0%)
Francouzský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 66,7% (95,8) 66,7% (84,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,0% (92) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,8% (84) 72,5% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 87,4% (82,6) 25,3% (96,9%) 11,1% (3,1%)
2017 89,9% (86) 76,8% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 70,4% (84) 80,8% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 90,0% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,2% (81) 64,2% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,5% (86) 82,9% (84,1) 44,4% (98,3%) 37,7% (1,7%)
2017 78,0% (86) 79,9% (85,3) 44,1% (98,3%) 38,2% (1,7%)
2016 75,2% (84) 81,6% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: