79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 81,1% (83,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (98,4) 76% (82,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 97,6% (90,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 88,8% (91,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 29,3% (72) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,8% (90) 93,8% (85,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 87,9% (82) 4,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 96,0% (90) 84,3% (81,7) 31,3% (96,3%) 16,7% (3,7%)
2016 35,0% (74) 36,9% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 46,7% (89,0) 46,7% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 89,0% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 92,5% (86,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 92,9% (90) 92,5% (88,6) 45,3% (98,4%) 39,4% (1,6%)
2016 87,6% (86) 80,8% (84,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: