79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 38,4% (62,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,8% (94,7) 58,6% (65,2) 40,2% (98,3%) 36,1% (1,7%)
2018 60,3% (87,4) 54,7% (64,9) 43,4% (98,5%) 100% (0%)
2017 42,1% (87,9) 47,6% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 33,9% (88,4) 29,1% (70,5) 39,0% (96,4%) 36,6% (3,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,0% (78) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,7% (69) 59,0% (58,9) 42,0% (96,7%) 100% (0%)
2018 86,9% (72) 4,9% (0) 55,3% (95%) 100% (0%)
2017 61,5% (65) 54,6% (60,3) 58,0% (96,7%) 100% (0%)
2016 56,7% (68) 36,8% (59,3) 39,3% (92,3%) 24,4% (3,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 58,3% (68,7) 50,4% (97,8%) 44,2% (1,1%)
2018 67,9% (76) 44,3% (64,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 67,3% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 40,4% (75) 34,8% (67,2) 44,1% (96,5%) 34,1% (3,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: