79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25% (93,7) 21,2% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 10% (95,3) 35% (71,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 32,6% (90,0) 54,3% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,3% (92,6) 57,8% (84,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,9% (95,8) 81,3% (91,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,7% (80) 21,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 40% (71) 31,4% (60,6) 11,4% (87,5%) 100% (0%)
2018 48,6% (66) 8,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 29,7% (64) 18,9% (59,8) 21,6% (92,5%) 13,5% (2,5%)
2016 77,1% (80) 68,6% (75,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (77) 30,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 39,3% (76) 35,7% (69,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 70,2% (80) 64,9% (74,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (84) 76,8% (81,3) 42,9% (98,1%) 37,5% (1,9%)
2016 46,6% (79) 55,2% (75,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: