79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 44,0% (63,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 81,1% (71,7) 41,8% (98,4%) 37,8% (1,6%)
2018 51,7% (86,3) 52,1% (64,2) 16,5% (92,2%) 14,2% (7,8%)
2017 35,8% (86,3) 36,5% (71,4) 44,6% (97,4%) 42,1% (2,6%)
2016 61,4% (91,6) 34,6% (72,3) 40,6% (96,7%) 38,2% (3,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,3% (64) 16,6% (0) 44,6% (97,6%) 100% (0%)
2019 39,9% (63) 44,1% (54,8) 40,4% (96,4%) 100% (0%)
2018 44,2% (60) 4,9% (0) 64,1% (97,8%) 100% (0%)
2017 47,3% (61) 49,3% (58,1) 19,5% (86%) 17,1% (4%)
2016 56,7% (68) 44,8% (61,4) 24,9% (87,7%) 24,9% (3,5%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 31,3% (77,9) 31,3% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 50% (84,2) 42,9% (78,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 48% (76,9) 52% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 73,6% (71,7) 60,1% (99,2%) 45,3% (0,8%)
2018 78,6% (78) 69,0% (69,6) 32,1% (95,2%) 22,9% (4,8%)
2017 61,5% (77) 60,4% (72,5) 56,7% (97,8%) 46,2% (2,2%)
2016 68,1% (78) 64,8% (74,0) 50% (96,8%) 40% (3,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: