79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,4% (98,4) 98,1% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (99,0) 77,5% (81,1) 10% (90%) 10% (10%)
2018 84,8% (94,7) 97,8% (88,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 24,4% (89,0) 28,9% (77,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 41,7% (93,7) 45,8% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,9% (86) 21,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,6% (85) 71,4% (74,2) 20% (93,3%) 11,4% (6,7%)
2018 65,7% (74) 8,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 51,4% (72) 64,9% (74,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 48,6% (76) 62,9% (74,3) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 75% (88,4) 50% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 66,7% (95,8) 66,7% (89,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,9% (84) 30,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 82,1% (82) 83,9% (80,7) 10,7% (92,9%) 3,6% (7,1%)
2018 91,2% (84) 93,0% (83,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 67,9% (82) 73,2% (80,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 62,1% (80) 69,0% (77,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: