79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (99) 88,5% (84,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 87,5% (83,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 100% (95,8) 87,0% (84,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,6% (96,3) 93,3% (90,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,9% (97,9) 89,6% (93,3) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 74,3% (80) 68,6% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 5,7% (50) 8,6% (0) 11,4% (80%) 100% (0%)
2017 51,4% (72) 43,2% (68,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,9% (84) 30,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (83) 69,6% (78,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 91,2% (84) 73,7% (75,8) 36,8% (96,4%) 100% (0%)
2017 51,8% (80) 64,3% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 86,2% (84) 89,7% (83,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: