66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,0% (85,3) 87,2% (46,6) 22,0% (77,4%) 3,7% (12,9%)
2019 99,3% (92,6) 99,3% (61,4) 8,1% (50%) 2,2% (50%)
2018 96,7% (83,7) 98,7% (63,3) 17,0% (54,5%) 3,9% (45,5%)
2017 90,7% (77,9) 91,3% (59,8) 12,7% (42,9%) 6% (47,6%)
2016 70,9% (71,6) 71,6% (51,1) 8,1% (40%) 5,4% (46,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,0% (64) 87,8% (47,5) 45,1% (72,7%) 3,0% (15,2%)
2019 96,8% (72) 94,9% (59,1) 11,5% (50%) 2,5% (50%)
2018 99,4% (77) 98,1% (63,7) 19,1% (58,3%) 3,8% (41,7%)
2017 94,2% (70) 90,3% (57,7) 16,2% (50%) 5,8% (45,5%)
2016 96% (72) 96% (63,8) 8% (44,4%) 4% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: