79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 93,0% (86,5) 4,1% (92,9%) 2,9% (7,1%)
2019 84% (99,0) 86,7% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 88,6% (87,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,2% (96,3) 88,0% (91,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,9% (94) 98,4% (90,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 4,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,3% (83) 81,3% (80,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 81,8% (88) 74,9% (81,9) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 73,7% (94,2) 73,7% (87,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 86,7% (94,7) 93,3% (94,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (97,9) 93,3% (96,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94,4% (95,8) 88,9% (91,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 19,3% (0) 18,9% (96,6%) 6,4% (3,4%)
2019 97,2% (88) 97,6% (89,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 98,4% (90,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,9% (91) 95,3% (89,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,6% (90) 99,2% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: