79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,4% (97,4) 85,8% (74,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 44,6% (93,7) 33,3% (60,0) 4,0% (81,8%) 4,0% (18,2%)
2018 11,2% (77,9) 8,2% (45,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 64,2% (90,0) 77,1% (80,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (69) 19,3% (0) 5,9% (87,5%) 100% (0%)
2019 2,2% (58) 1,8% (41,4) 2,5% (72,7%) 3,6% (18,2%)
2018 50,9% (74) 18,1% (56,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 58,2% (76) 66,9% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: