18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 69,2% (90,5) 72,4% (58,8) 21,3% (93,3%) 8,1% (6,7%)
2019 96,7% (96,9) 97,8% (73,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 69,9% (83,2) 84,0% (63,1) 42,9% (83,3%) 38,4% (16,7%)
2017 60% (82,1) 65,6% (65,8) 75,8% (92,9%) 69,8% (7,1%)
2016 35,2% (79,0) 29,2% (56,3) 15,3% (66,7%) 12,5% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 82,6% (56) 40,7% (39,5) 18,6% (50%) 16,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 96,0% (68) 81,7% (48,9) 33,9% (81,3%) 7,6% (6,3%)
2019 4,5% (46) 12,1% (25,2) 9,4% (57,1%) 100% (0%)
2018 92,1% (66) 76,7% (44,2) 27,8% (69,2%) 17,6% (23,1%)
2017 61,2% (60) 48,7% (46,5) 33,9% (72,2%) 55,8% (11,1%)
2016 1,3% (44) 18,8% (27,7) 3,6% (40%) 13,0% (30%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: