79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,3% (93,7) 66,8% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,8% (94,7) 59,0% (65,5) 32,1% (97,1%) 28,1% (2,9%)
2018 83,1% (90,5) 84,3% (72,7) 22,1% (93,9%) 19,9% (6,1%)
2017 7,0% (0) 7,0% (0) 15,9% (91,4%) 14,0% (8,6%)
2016 82,7% (93,7) 68,5% (81,1) 46,9% (97,9%) 44,5% (2,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,6% (69) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 31,2% (61,1) 23,6% (94,4%) 18,5% (5,6%)
2018 78,6% (78) 68,6% (69,5) 28,8% (94,3%) 19,2% (5,7%)
2017 18,9% (70) 12,4% (60,2) 8,4% (86,1%) 12,7% (8,3%)
2016 36,7% (74) 50,7% (70,8) 34,4% (95,7%) 46,3% (2,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: