23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

Obor vzdělání Mechanik strojů a zařízení připravuje žáky teoreticky i prakticky pro výrobu a montáž strojních součástí a zařízení. Výuka je realizována ve strojních dílnách odborného výcviku na konvenčních strojích. Výuka programování, seřízení a výroba na CNC strojích je prováděna v odborných CNC učebnách. Montáže, sestavování, opravování, diagnostikování a odstraňování poruch na složitých strojích a zařízeních jsou vyučovány v montážní dílně. Obor je charakterizován vyšším zastoupením praktického vyučování.
Obor vzdělání je v současnosti zařazen mezi preferované obory stipendijního programu Pardubického kraje (žáci mají možnost získat prospěchové stipendium již od druhého pololetí 1. ročníku).
Absolventi jsou připravováni i pro studium na vyšších odborných školách a pro vysokoškolské studium na strojních fakultách vysokých škol. 

V případě zájmu si můžete prohlédnout či stáhnout školní vzdělávací program tohoto oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 57,4% (83,2) 26,7% (33,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 24,3% (65,3) 45,0% (38,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 83,8% (83,2) 87,4% (69,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,9% (46) 78,6% (33,9) 71,4% (75%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 97,8% (50) 96,7% (42,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 64,2% (39) 72,6% (34,3) 90,5% (75%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,4% (64) 95,2% (49,5) 82,3% (85,7%) 100% (0%)
2019 84% (59) 77,6% (36,4) 77,6% (80%) 100% (0%)
2018 89,2% (61) 89,2% (40,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,7% (50) 28,9% (31,4) 34,7% (55,6%) 100% (0%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: