82-41-M/17 Multimediální tvorba
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,3% (92,1) 96% (62,4) 61,3% (95,7%) 18,7% (4,3%)
2019 71,7% (87,9) 86,7% (51,8) 43,3% (85,7%) 30% (14,3%)
2018 64,8% (77,4) 71,8% (49,6) 53,5% (81,8%) 29,6% (18,2%)
2017 49,3% (72,6) 46,4% (46,9) 81,2% (91,7%) 72,5% (4,2%)
2016 76,9% (83,2) 78,5% (63,3) 38,5% (76,7%) 21,5% (23,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64% (58) 77,3% (42,5) 88% (91,7%) 20% (4,2%)
2019 68,4% (60) 76,3% (45,8) 56,6% (81,8%) 31,6% (13,6%)
2018 39,4% (56) 38,0% (34,1) 40,8% (72,7%) 28,2% (18,2%)
2017 36,2% (56) 30,4% (42,9) 69,6% (84%) 71,0% (4%)
2016 86,2% (66) 73,8% (50,5) 40% (76,7%) 21,5% (23,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: