79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 66,0% (68,6) 9,7% (96,3%) 100% (0%)
2019 36,9% (93,2) 22,1% (57,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 43,1% (85,3) 47,9% (63,5) 19,9% (93,3%) 17,2% (6,7%)
2017 69,4% (90,5) 77,9% (80,9) 2,6% (61,3%) 2,6% (38,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 19,3% (0) 7,8% (89,3%) 100% (0%)
2019 2,2% (58) 2,9% (43,3) 15,9% (92,6%) 100% (0%)
2018 11,8% (66) 10,3% (52,1) 13,7% (90,3%) 17,0% (6,5%)
2017 45,1% (74) 26,2% (66,2) 1,5% (57,6%) 2,2% (39,4%)
2016 36,7% (74) 23,7% (63,3) 5,6% (75%) 6,3% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: