68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,9% (77,9) 83,5% (44,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,8% (87,4) 93,3% (46,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 44,4% (61,6) 44,4% (29,4) 47,7% (75,9%) 52,3% (10,3%)
2017 84% (76,9) 82,7% (55,2) 92,7% (96,7%) 80,7% (3,3%)
2016 90,5% (82,1) 95,9% (66,5) 75% (87,5%) 44,6% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,4% (44) 5,9% (0) 64,7% (69,2%) 100% (0%)
2019 53,7% (34) 46,3% (16,3) 51,2% (46,2%) 31,7% (15,4%)
2018 58,8% (29) 49,0% (16,0) 29,4% (16,7%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 100% (66) 100% (60,2) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60% (71,6) 50% (45,4) 60% (90,9%) 30% (4,5%)
2019 80% (87,4) 80% (66,9) 53,3% (86,7%) 33,3% (13,3%)
2018 55,6% (60) 44,4% (42,1) 44,4% (86,7%) 33,3% (13,3%)
2017 72,2% (75,3) 66,7% (51,0) 77,8% (94,4%) 100% (0%)
2016 88,2% (83,2) 88,2% (56,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (58) 77,4% (41,1) 78,0% (86%) 18,3% (2%)
2019 61,8% (58) 66,2% (41,6) 66,9% (81,4%) 61,8% (6,8%)
2018 26,1% (52) 16,6% (23,5) 29,9% (62%) 54,8% (10%)
2017 89,6% (66) 84,4% (55,0) 94,2% (96%) 85,7% (2%)
2016 68% (62) 71,3% (47,6) 82% (90%) 58,7% (7,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: