63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,9% (49,5) 10,6% (11,5) 3,3% (61,5%) 6,5% (7,7%)
2019 0,9% (49,0) 1,8% (11,2) 8,8% (61,5%) 16,7% (23,1%)
2018 11,0% (59,0) 9,3% (25,4) 10,2% (64,1%) 26,3% (17,9%)
2017 18,3% (31,6) 18,3% (1,5) 1,7% (0%) 40% (14,3%)
2016 53,7% (81,1) 32,5% (51,0) 8,9% (50%) 4,9% (50%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 55,6% (64,2) 77,8% (59,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 19,2% (50) 16% (0) 12,8% (60%) 10,4% (6,7%)
2019 3,2% (44) 2,4% (13,5) 4,8% (47,1%) 19,0% (17,6%)
2018 9,3% (51) 7,6% (24,8) 22,0% (66,7%) 28,8% (15,6%)
2017 1,6% (36) 1,6% (19,4) 1,6% (20%) 56,1% (10%)
2016 16,3% (56) 39,0% (44,6) 13,8% (56,3%) 10,6% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: