75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,2% (80) 74,4% (40,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 85,9% (84,2) 80,7% (39,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 62,7% (69,5) 80,4% (43,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 70% (72,6) 80% (54,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 83,1% (76,9) 81,1% (55,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 92,7% (58) 97,6% (49,2) 92,7% (88,9%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 58,7% (35) 69,6% (27,2) 80,4% (50%) 100% (0%)
2016 72,9% (40) 70,8% (30,3) 72,9% (60%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,9% (65) 92,1% (52,7) 90,9% (93,3%) 100% (0%)
2019 95,5% (70) 96,2% (61,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 93,0% (68) 92,4% (52,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 94,2% (70) 92,9% (61,2) 96,8% (96,6%) 100% (0%)
2016 88% (68) 94% (61,7) 90% (96,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: