78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,5% (87,4) 41,5% (49,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 36,6% (85,3) 45,5% (48,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 81,6% (85,3) 77,2% (60,0) 64,9% (95,2%) 50% (4,8%)
2017 64,7% (83,2) 68,1% (65,0) 50,4% (95,2%) 42,0% (4,8%)
2016 82,9% (90,5) 72,4% (72,2) 49,6% (95,2%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,0% (56) 20,4% (0) 18,4% (71,4%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 72,7% (60) 81,8% (61,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,7% (46) 34,5% (41,4) 36,2% (75%) 100% (0%)
2016 18,1% (40) 15,3% (30,8) 40,3% (77,8%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,6% (72) 91,3% (65,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,4% (68) 76,6% (59,4) 68,0% (96,4%) 100% (0%)
2018 97,6% (76) 93,6% (65,7) 76% (96,4%) 52,8% (3,6%)
2017 96,9% (76) 99,2% (72,9) 76,7% (96,9%) 62,0% (3,1%)
2016 90,2% (74) 97,0% (68,8) 72,0% (96,8%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: