79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 72,8% (81,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 54,2% (77,5) 21,3% (95,8%) 20,4% (4,2%)
2018 74,3% (94,2) 77,6% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 73,5% (95,3) 83,9% (90,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 54,3% (94,7) 76,9% (90,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 88,9% (83) 96,3% (88,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 5,4% (55) 4,9% (46,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,2% (92) 96,8% (91,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,2% (81) 69,3% (80,4) 27,2% (96,3%) 19,7% (3,7%)
2018 98,4% (90) 94,0% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,4% (88) 87,8% (87,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 64% (83) 78% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: