79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25% (93,7) 9,6% (62,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 84,8% (94,7) 76,1% (81,7) 4,3% (75%) 4,3% (25%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 9,7% (68) 30,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 8,8% (70) 29,8% (67,8) 3,5% (75%) 3,5% (25%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: