79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,8% (96,3) 56,0% (77,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 71,6% (80,9) 4,4% (87,5%) 4% (12,5%)
2018 48,6% (91,6) 67,3% (80,7) 10,6% (90%) 10,2% (10%)
2017 59,0% (93,7) 61,8% (86,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 57,7% (95,3) 26,1% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 20% (83,2) 40% (66,4) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,1% (74) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,1% (76) 41,7% (73,2) 3,5% (87,5%) 2,4% (12,5%)
2018 36,9% (78) 51,2% (76,5) 8,7% (90%) 7,1% (10%)
2017 19,3% (76) 15,4% (70,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 18% (68,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: