34-56-L/01 Fotograf
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (75,8) 67,0% (36,5) 50,5% (87,5%) 11,0% (5,4%)
2019 80,5% (77,9) 78,2% (35,4) 57,5% (77,8%) 29,9% (19,4%)
2018 59,6% (62,1) 63,8% (32,0) 51,1% (68,8%) 30,9% (21,9%)
2017 78,6% (72,1) 65,0% (42,4) 65,0% (72,2%) 42,7% (22,2%)
2016 87,9% (74,7) 87,9% (48,0) 39,3% (62%) 15,0% (34%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,5% (22) 23,1% (0) 15,4% (14,3%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 63,0% (27) 66,7% (16,1) 51,9% (16,7%) 25,9% (50%)
2016 74,2% (30) 83,9% (22,4) 74,2% (23,1%) 22,6% (46,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,2% (52) 71,0% (31,0) 72,0% (76,2%) 14,0% (4,8%)
2019 82,1% (56) 82,1% (33,9) 65,2% (68,4%) 35,7% (18,4%)
2018 35,4% (48) 56,6% (27,0) 29,3% (51,4%) 26,3% (28,6%)
2017 60% (54) 63,6% (39,3) 68,2% (66,7%) 30% (29,2%)
2016 93,0% (61) 84,2% (43,0) 43,0% (56,3%) 17,5% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: