63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,2% (82,6) 66,1% (42,8) 48,5% (92,4%) 22,2% (3,0%)
2019 74,3% (86,3) 70,7% (44,9) 70,7% (92,3%) 64,3% (6,2%)
2018 69,5% (76,3) 65,0% (44,8) 61,6% (85,5%) 51,4% (10,8%)
2017 61,7% (73,7) 64% (52,7) 53,1% (79,7%) 51,4% (13,9%)
2016 70,2% (77,9) 49,7% (49,8) 70,2% (88,3%) 59,6% (10,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 8,7% (15) 26,1% (6,6) 17,4% (16,7%) 26,1% (33,3%)
2018 26,7% (26) 60% (27,6) 40% (33,3%) 50% (16,7%)
2017 64,9% (34) 45,9% (17,1) 67,6% (40%) 48,6% (20%)
2016 82,7% (50) 80,8% (41,0) 57,7% (42,9%) 36,5% (28,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 70,3% (40,3) 64,5% (81,7%) 27,3% (2,8%)
2019 78,6% (62) 68,5% (43,8) 70,2% (83,1%) 60,1% (8,5%)
2018 63,1% (58) 68,2% (38,9) 65,4% (77,8%) 52,5% (11,1%)
2017 85,5% (64) 78,8% (51,2) 72,1% (80,2%) 47,5% (16,5%)
2016 69,7% (62) 77,7% (49,9) 78,3% (83,3%) 60,6% (11,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: