64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,5% (62,1) 47,9% (20,7) 56,4% (80,5%) 27,7% (7,3%)
2019 68,2% (71,6) 79,4% (33,1) 46,5% (64,1%) 19,4% (35,9%)
2018 76,9% (66,3) 79,7% (31,2) 64,6% (63,5%) 34,0% (32,7%)
2017 55,7% (56,9) 63,5% (34,6) 63,9% (65,2%) 36,5% (28,3%)
2016 94,9% (81,1) 92,6% (58,8) 53,5% (52,1%) 22,6% (47,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,2% (32) 26,9% (0) 59,7% (44,4%) 100% (0%)
2019 48,2% (30) 52,9% (10,6) 41,2% (23,1%) 29,4% (30,8%)
2018 51,4% (24) 37,1% (10,9) 36,2% (0%) 26,7% (36,4%)
2017 69,3% (35) 64,9% (22,0) 72,8% (46,7%) 59,6% (20%)
2016 80,3% (37) 75,4% (26,4) 57,7% (23,3%) 15,5% (60%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 75,9% (60,5) 75,9% (49,4) 41,4% (40%) 6,9% (60%)
2018 - - - -
2017 82,1% (60) 71,8% (40,1) 64,1% (60%) 20,5% (40%)
2016 94,1% (70,5) 97,1% (65,0) 67,6% (50%) 29,4% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,8% (43) 52,5% (21,2) 36,3% (47,1%) 29,4% (5,9%)
2019 58,1% (50) 53,4% (24,6) 31,6% (42,1%) 17,9% (36,8%)
2018 71,7% (54) 69,6% (29,3) 36,3% (47,4%) 22,8% (35,5%)
2017 75,7% (52) 76,1% (38,0) 56,4% (56,1%) 37,0% (27,3%)
2016 90,2% (62) 90,2% (46,4) 33,5% (44,2%) 9,4% (52,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: