36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Montáž, údržba, opravy vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů a zařízení. Spojování určených materiálů svářením, lepením a jinými technikami. V průběhu 3. roč. možnost absolvování základního kurzu svařování ZG1, kurzu pájení mědi a kurzu polyfúzního svařování trubek z plastů.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví, montáži, opravách a údržbě vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu a vzduchotechniky
  • Může pracovat v pracovních pozicích instalatér, topenář, montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace a vnitřních rozvodu plynu a zařízení.  

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                           Předměty specializace

Český jazyk a literatura                      Technické kreslení

1Cizí jazyk AJ/NJ                                 Materiály

Občanská nauka                                 Stavební konstrukce

Biologie a ekologie                             Vytápění

Fyzika                                                   Plynárenství

Chemie                                                Instalace vody a kanalizace

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • zařazení žáků v oblasti odborného výcviku k jednotlivým firmám v rámci okresu Česká Lípa a odměna za vykonanou práci
Projekt podporují: