29-54-H/01 Cukrář

Cukrář

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky.

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Základní technologické postupy zpracování potravin. Žáci  si osvojí výrobu tradičních i moderních postupů a kompletní sortiment cukrářských výrobků  v malém provozu cukráren. 

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance menších a středních výrobnách cukrářských výrobků.
  • Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v gastronomických službách. 

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                      Předměty specializace

Český jazyk a literatura                 Odborné kreslení

1.Cizí jazyk AJ/NJ                           Suroviny

Občanská nauka                            Technologie

Společenská výchova                    Stroje a zařízení

Biologie a ekologie                        Odborné kreslení

Fyzika

Chemie

Matematika

Hospodářské výpočty

Tělesná výchova

Informační a komunikační technologie

Ekonomika

 

Odborný výcvik:

  • Žáci se podílejí na produktivní činnost, své výrobky nabízejí k prodeji ve školním bufetu. Odborná praxe probíhá jednak ve školní cukrářské výrobně, jednak v Jizerských pekárnách.
  • Žáci se pod odborným vedením účastní přípravy a vlastního zajištění cateringových služeb na různých společenských akcích.
  • V rámci tzv. „Projektových dnů“ žáci spolupracují s partnerskou školou v Bautzenu.
Projekt podporují: