23-51-H/01 Strojní mechanik

Stojní mechanik - zámečník

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Ruční nebo strojní zhotovování součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. 

Ve 3. ročníku zařazení žáků do základního kurzu svařování v ochranné atmosféře CO2.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenství při zhotovování a sestavování jednotlivých součástí a funkčních celků strojů, zařízení a konstrukcí a jejich uvádění do provozu. Při běžné údržbě a diagnostikování závad a jejich odstraňování. Své uplatnění mohou využít na pozici provozní, strojní či stavební zámečník, montér ocelových konstrukcí, důlní zámečník, zámečník zemědělských strojů, kolejových konstrukcí a další.

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                       Předměty specializace

Český jazyk a literatura                  Technické kreslení

1Cizí jazyk AJ/NJ                             Strojnictví

Občanská naukan                           Strojírenská technologie

Biologie a ekologie                         Technologie

Fyzika

Chemie

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • V rámci odborného výcviku lze zařadit žáky na provozní pracoviště do různých firem okresu Česká Lípa, žáci dostávají odměnu za vykonanou práci.
Projekt podporují: