78-42-M/03 Pedagogické lyceum

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,5% (87,4) 36,4% (46,7) 24,6% (95%) 9,3% (2,5%)
2019 43,6% (86,3) 39,6% (46,4) 8,9% (84,6%) 5,0% (15,4%)
2018 9,6% (62,6) 7,0% (28,1) 6,1% (76%) 14,9% (12%)
2017 16,0% (0) 16,8% (0) 36,1% (91,7%) 27,7% (8,3%)
2016 23,6% (71,6) 35,8% (55,5) 12,2% (77,3%) 10,6% (22,7%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (93,2) 100% (82,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,6% (62) 16,5% (0) 34,6% (90,5%) 11,8% (2,4%)
2019 44,5% (64) 40,6% (50,6) 14,1% (81,0%) 18,8% (9,5%)
2018 0,8% (50) 1,6% (23,9) 1,6% (61,5%) 16% (11,5%)
2017 0,8% (53) 1,6% (39,9) 10,1% (76,9%) 29,5% (7,7%)
2016 18,9% (62) 34,1% (49,0) 9,1% (71,4%) 10,6% (17,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: