79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (99) 99,6% (85,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 89,2% (75,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,0% (93,7) 94,4% (78,6) 33,0% (95,8%) 30,0% (4,2%)
2017 87,5% (92,6) 87,8% (83,7) 9,6% (88,5%) 8,5% (11,5%)
2016 89,8% (94,7) 96,5% (90,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,1% (79) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 19,0% (52) 22,4% (51,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 56,7% (68) 75,6% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,4% (75) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,6% (77) 89,5% (76,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 87,1% (81) 89,7% (76,2) 41,3% (96,3%) 30,6% (3,7%)
2017 79,6% (81) 81,8% (77,8) 13,1% (90,3%) 9,1% (9,7%)
2016 24,4% (72) 41,1% (68,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: