79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,4% (98,4) 82,7% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (99,0) 90% (84,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 89,1% (95,3) 69,6% (80,9) 10,9% (92,6%) 23,9% (3,7%)
2017 82,2% (94,7) 75,6% (86,2) 20% (92,9%) 17,8% (7,1%)
2016 79,2% (96,3) 75% (89,5) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 31,4% (62) 17,1% (50,7) 8,6% (75%) 5,7% (12,5%)
2017 5,4% (44) 5,4% (40,1) 5,4% (75%) 100% (0%)
2016 91,4% (84) 88,6% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,1% (80) 30,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,3% (80) 57,1% (76,5) 26,8% (96,2%) 19,6% (3,8%)
2018 54,4% (78) 50,9% (72,8) 21,1% (94,3%) 22,8% (3,8%)
2017 37,5% (78) 28,6% (72,6) 16,1% (93,3%) 14,3% (5%)
2016 86,2% (84) 81,0% (81,6) 100% (100%) 100% (0%)
Španělský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80% (95,8) 80% (63,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (95,8) 100% (71,7) 33,3% (89,5%) 33,3% (10,5%)
2018 100% (96,3) 100% (64,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 100% (96,3) 100% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 100% (95,8) 100% (75,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: