79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 67,5% (80,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 96% (87,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 90,6% (87,5) 11,4% (90,5%) 11,0% (9,5%)
2017 95,6% (96,9) 83,1% (90,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 91,9% (93,1) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,8% (84) 81,9% (79,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,9% (83) 91,6% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 85,8% (84,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,8% (88) 96,8% (90,1) 13,5% (92,6%) 10,7% (7,4%)
2017 100% (94) 96,1% (90,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,6% (86) 87,2% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: