79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 83,6% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 97,6% (79,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,4% (80) 15,0% (52,9) 8,6% (87,5%) 7,5% (12,5%)
2017 87,5% (92,6) 56,5% (75,8) 4,8% (75%) 4,4% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 18,9% (68) 19,3% (0) 9,3% (91,7%) 1,9% (8,3%)
2019 68,1% (76) 81,9% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 4,4% (62) 3,0% (41,5) 11,1% (88,9%) 7,7% (11,1%)
2017 6,2% (64) 2,5% (49,4) 3,3% (64,3%) 3,6% (21,4%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: