26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář slaboproud

STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Charakteristika oboru:

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Státní závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolvent získá Europass.

Zaměření odborné výuky: Výroba, montáž, servis, opravy a údržba elektronických zařízení. Znalost práce s technickou dokumentací a schématy zařízení. Znalosti a předpoklady pro složení zkoušky z Vyhl.50/78 Sb.§5, o odborné způsobilosti. Zkoušku z Vyhl.50  lze  vykonat po  úspěšném absolvování oboru na naší škole.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti elektrotechniky při výrobě, montážích, opravách, údržbě elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, sdělovacích a měřících zařízení, regulace a automatizace technolog. procesů.
  • Uplatní se v pracovní pozici provozní elektrikář, mechanik elektronických a elektrotechnických zařízení aj. 

Po ukončení 3. ročníku možnost dalšího nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

 

Předměty – teoretické vyučování: (probíhá 2 týdny v měsíci střídavě s odborným výcvikem):

Základní předměty                         Předměty specializace

Český jazyk a literatura                    Základy elektrotechniky

1Cizí jazyk AJ/NJ                               Elektrická měření

Občanská nauka                               Elektronika

Biologie a ekologie                           Strojnictví

Fyzika                                                 Elektrické stroje a přístroje

Chemie                                               Elektronická zařízení

Matematika

Tělesná výchova

Ekonomika

Informační a komunikační technologie

 

Odborný výcvik:

  • Zařazení žáků v oblasti odborného výcviku k jednotlivým firmám v rámci okresu Česká Lípa (odměna za vykonanou práci).
Projekt podporují: