34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (90) 96,7% (53,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,4% (88,4) 95,4% (52,5) 83,9% (86,8%) 58,6% (7,9%)
2018 93,6% (79,0) 94,7% (48,6) 71,3% (79,6%) 46,8% (16,3%)
2017 94,2% (80) 93,2% (61,2) 74,8% (79,5%) 51,5% (17,9%)
2016 95,3% (80) 99,1% (65,2) 78,5% (84,6%) 52,3% (15,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 61,3% (24) 77,4% (20,5) 83,9% (25%) 80,6% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,5% (60) 94,6% (43,1) 89,2% (87,2%) 100% (0%)
2019 94,6% (66) 94,6% (52,4) 94,6% (92,7%) 63,4% (7,3%)
2018 96,0% (66) 97,0% (47,7) 74,7% (73,6%) 39,4% (18,9%)
2017 96,4% (68) 94,5% (56,6) 84,5% (78,6%) 62,7% (16,7%)
2016 98,2% (64) 95,6% (49,5) 78,9% (76,9%) 58,8% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: